Гарантії та запевнення замовника

І. Згода на обробку персональних даних

Надаючи свої персональні дані на сайті книжкової фабрики Юнісофт (надалі – Виконавець) при реєстрації або оформленні (підписанні) Замовлення послуг Виконавця, Замовник надає свою згоду (дозвіл) на збір, обробку та використання (не виключаючи поширення/передачу) його персональних даних, вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» для цілей, пов’язаних з наданням послуг, здійсненням прав та виконання обов’язків у сфері комерційних правовідносин, без обмеження терміну дії такої згоди.

Замовник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Не вважається порушенням надання інформації Виконавцем третім особам, в тому числі для виконання зобов’язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

При наданні своїх персональних даних Замовник погоджується, що Виконавець може використовувати ці дані для рекламних та/або інформаційних матеріалів, для проведення статистичних досліджень, будь-якими іншими способами.

Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Замовника або її невідповідністю дійсності.

ІІ. Авторські права

В момент розміщення Замовлення послуг Замовник гарантує та запевняє Виконавця, що:

  • Замовником дотримані всі процедури по охороні авторських і суміжних прав на видавані твори відповідно до законодавства України і міжнародних актів;
  • відтворення (друк, виготовлення, тиражування) наданих Замовником Виконавцю матеріалів (репродукцій, малюнків, текстів тощо) не призведе до порушення Закону України «Про авторське право та суміжні права», Закону України «Про видавничу справу» та інших нормативно-правових актів України, що діють на момент оформлення Замовлення;
  • Замовник володіє правами інтелектуальної власності на видання, що дає підстави на його виготовлення (тиражування), не порушуючи права третіх осіб. За наявність прав інтелектуальної власності, вихідні дані і право видання (друку) відповідальність несе Замовник;
  • в замовленні поліграфічної продукції відсутній зміст рекламного або еротичного характеру. У разі замовлення друку зображень, які цензуруються як для перегляду особам старшим 18 років, або містять слова нецензурної лексики, Виконавець не несе відповідальності за зміст такої послуги;
  • в Замовленні послуг Виконавця відсутні: твори, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію; твори, що закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; твори, що закликають до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Заборонено розміщення Замовлення послуг, яке порушує права на конфіденційність, авторські та/або суміжні права без дозволу власників матеріалів (репродукцій, малюнків, текстів тощо). При оформленні Замовлення послуг Виконавця Замовник гарантує та підтверджує наявність такого дозволу власника матеріалів.

Заборонено розміщення та завантаження оригінал-макетів, що містять елементи порнографії, насильства, що зачіпають почуття честі та гідності інших громадян, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть привести до громадянської або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Замовник самостійно і за власний рахунок зобов’язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язаних зі створенням Виконавцем послуги, якщо вона порушує перераховані вище пункти.

Виконавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформлення Замовлення. Замовник самостійно несе відповідальність за дотримання вищезазначених положень, за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

Виконавець зобов’язується не передавати третім особам, не публікувати без згоди Замовника надані ним матеріали. При цьому Замовник погоджується, що Виконавець має право в рекламних цілях використовувати/опублікувати на власному сайті та/або на власних сторінках в соцмережах або в інший спосіб відомості про надану послугу: назву, прізвища авторів, фото обкладинки, в роботі над якими брав участь, після їх виходу у світ, та інформацію про Замовника (ім’я, прізвище, назву, логотип).

ІІІ. Заборона співпраці з Російською Федерацією Республікою Білорусь та/або суб’єктами господарювання з Російської Федерації та Республіки Білорусь, та/або з особами, які включені до українських чи міжнародних списків санкцій

Замовник засвідчує та гарантує, що:

  • не є юридичною особою/фізичною особою-підприємцем, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації або Республіки Білорусь; або серед їх кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників немає громадян Російської Федерації, Республіки Беларусь; не провадить господарську діяльність у взаємодії з Російською Федерацією або Республікою Білорусь, суб’єктами господарювання, створеними та зареєстрованими згідно законодавства Російської Федерації та Республіки Білорусь;
  • не є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, якщо Замовником є фізична особа;
  • замовник засвідчує та гарантує Виконавцю, що він не здійснює та не здійснюватиме передачу (в тому числі шляхом використання посередницьких ланцюгів постачання) виготовленої продукції Виконавцем незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території України, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора Російської Федерації; або на користь юридичних осіб/фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації, Республіки Білорусь або інших держав, до яких застосовані українські чи міжнародні санкції;
  • не здійснюють діяльність на користь господарюючих суб’єктів, в яких кінцевим бенефіціарним власником та/або акціонером та/або особою, яка приймає ключові рішення, є публічна особа держави-агресора Російської Федерації та Республіки Білорусь та/або особа, до якої застосовані українські чи міжнародні санкції.

Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами співпраці в повному обсязі шляхом оформлення Замовлення послуг Виконавця на Вебсайті Виконавця.

Якщо Замовник не згодний з усіма умовами співпраці, він не має права оформити та подати Замовлення та не має права користуватися послугами Виконавця.

5/5 - 2 голосів